Драмата с двете деца от гр. Асеновград

нека всички заедно да помогнем на този баща да върне децата си! павел и николета бяха отведени по този нечовешки начин от своя баща без тяхно съгласие. (меко казано). не би било редно да останем безучастни към всичко това!

anonsi