Зайченцето бяло...

Още едно, ама не толкова забавно, колкото първото ;) // Муза: Микаела Анатолиева :D

fewtcher