Като облаци

Music: Secret garden - Grace
по стихове на Александрина Шаханова

aa11bb