Мадарският конник - извисен на отвесна скала на височина от 23 м.

Мадарският конник - извисен на отвесна скала на височина от 23 м.
Източник - https://www.youtube.com/watch?v=rSIrpbX4vGY

MoreVideos