Какво е общото между края на света Китодар и Николета Лозанова?

Какво е общото между края на света и Николета Лозанова?
WWW.AMTV.BG

kuku_reloading