Американец говори за България (преподаващият Сръбски)

На няколко места от клипа ще се напикаете от смях!

dragstera