Ганчо Николов - Отдолу идат сеймени

Съпр. орк., обр. и дир. Емил Колев
"Балкантон" - ВНА 2125, стерео, 1977 год.

danita88