VBox7 logo

Има ли живот след VW? Българският потенциал за привличане и задържане на инвестиции

100 24.07.2019 Инфо

Гост: Боян Рашев - управляващ парнтьор в denkstatt
Най-важните мерки за насърчаване на инвестициите у нас