Държава на колониалното робство - Студио икономика (26.05.2016 г.)

delfini