Робот нарежда купчето на рубик за 34секунди

energee