Потърпевш за нелегалния гробар пред NEWS24sofia.eu TV: Хората са пропищели от него, на мен ми взе 12

news24sofiaeu