Проф. Тодор Галунов : Президентът няма правомощия да споделя отговорности заедно с правителството

TV Evropa