Ninja Weekend Season 2- Ep 2.1

Бонус видеото към вторият епизод на Ninja Weekend за 2012

Следвайте ни и тук:
facebook.com/NinjaSquad
Покажете съпорт и към тези, които ни помагат:
facebook.com/AshburyBulgaria
facebook.com/airblaster.bulgaria
facebook.com/Monster.Energy.MAT.Bulga

ninja_squad