Президентът свика първото заседание на 45-то Народно събрание на 15 април

TV Evropa