Северна Корея - Ден от живота

http://bg.wikipedia.org/wiki/Северна_Корея

re5pec7