Горещ вятър - A sad adio

Песента "A sad adio" в откъс от 4 серия "Kobni susret" на "Горещ вятър".

iosarian