Ето го новия клип ! :) Направих го за 20 минути не е нищо особенно ! :) Дайте един палец нагоре :D

wolfdor1fter