Молитва към св. Георги

Нека Свети Георги да вдъхва смелост, храброст и увереност!
Да ни закриля в добрите начинания! Честит Празник!

fifin07