45-то НС започва със "смяна на модела и ревизия на управлението" - II

TV Evropa