Да останеш заровен под снега ..

Сговорна дружина планина повдига !

dntfx