С какво да помним Валери Жискар д’Естен?

TV Evropa