От 1 юни ще се издават само електронни рецепти

TV Evropa