Политическата криза и позиционирането на партиите преди изборите

TV Evropa