Ученици се обучават как да обработват земя с чисто нов трактор

TV Evropa