VBox7 logo

Предприемачеството е стартиране на бизнес или... Jab Inc15

Jab Inc15
Най-сетне открих отговора на екзистенциалния въпрос
"Каква ще станеш като порастнеш?"
и по някакво странно съвпадение той е свързан с казуса...