Спомени От Едно Лято /част 24/ Бяла, област Варна

12.06.2021 г.
Разходка до Бяла, област Варна.

gwlahliev