Прошко Прошков: София кандидатства за 5% от европарите, а дава около половината от БВП

TV Evropa