Правителството обсъжда мерки за насърчаване на инвестициите

Министерският съвет ще обсъди проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Промените предвиждат въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на вложенията в производства и услуги с висока добавена стойност и в

TV Evropa