VBox7 logo

комтекст - автоматична машина за поставяне на украсителни кристалчета.
повече: www.komtekct.com
контакт: team@komtekct.com