Born for each other? Really? 1 и 2 епизод

Всяка песен е епизод, за да е по кратка историята :)

story_girl_19