НЕПОВТОРИМАТА КРАСОТА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ /част 4/. Мелник и Кресна

01.10.2013 г.
Разходки до Мелник и Кресна.

gwlahliev