VBox7 logo

Вечерен Сонетен Венец - Ii част

665 24.07.2014 Инфо

Представям на ценителите на поезията едно мое произведение, състоящо се от 15 италиански („Петраркови”) сонета, свързани от това, че всеки следващ сонет започва с последния стих на предишния. А последният – ХV сонет (наречен „Магистрал”) е съставен от всички начални стихове на предишните 14. Двете тристишия на всеки сонет са римувани огледално. Дано да ви хареса!
Музиката, съпровождаща втората част на сонетния венец е II част – „Адажио” от Симфония №1 в до мажор на Жорж Бизе (1838-1875).