Sasha Banks & Naomi vs. Shayna Baszler & Natalya: SmackDown, Nov. 26, 2021

Sasha Banks & Naomi vs. Shayna Baszler & Natalya: SmackDown, Nov. 26, 2021

WWE Official