Главоколянна поза

Според Свами Шивананда - една от трите най-полезни асани "главоколянна". Можете да видите и техниката на изпълнението на другите две - стойка на глава и свещ.