VBox7 logo

Globohomo Inc. and the Gynarchic State

85 24.01.2019 Инфо

Последните промени в британската съдебна процедура са само един микрокосмос на по-голямо социално развитие, което в момента се намира в целия Запад: създаването на авторитарни, гинархични държави; чиято основна функция е елиминирането на бялото, хетеросексуалното мъжко влияние във всички политически и социални сфери...

Gynarchy се отнася до феминистка форма на тоталитарна власт.
https://bg.wikipedia.org/wiki/Матриархат

Авторско видео - VertigoPolitix


Recent changes in British court procedure are only a microcosm of a greater social development undergoing throughout the West at present: the creation of authoritarian, Gynarchic states; whose main function is the elimination of White, heterosexual male influence in all political and social spheres...

Gynarchy refers to a Feminist form of totalitarian rule.

Taken in part from this CH article: https://heartiste.wordpress.com/2019/...


Notifications platforms:

https://twitter.com/VertigoPolitix

https://gab.ai/VertigoPolitix


Alternate Video Platform:

https://www.minds.com/VertigoPolitix


Youtube Backup:

https://www.youtube.com/channel/UCJfaDyoLQRobTFjm_ulTWIQ

https://www.youtube.com/channel/UCP-rwC3mqNH1cVYYVZHziKw


Website: https://vertigopolitix.wordpress.com/