Германия включи България в списъка с високорискови за COVID-19 страни

TV Evropa