Един дълъг товарен влак

Булмаркет, транзитно през 2 коловоз на гара Стара Загора.

railfan