Еди Ван Хален - Нечовешко соло

преработена версия на eruption.

slavista4242