Семейство на Патици пресичат натоварена магистрала.

nik_9