Мадлен Кирчева за 10 януари, за политиците на „прехода”, геноцида, синьото – голямата манипулация, в

Мадлен Кирчева за 10 януари, за политиците на „прехода”, геноцида, синьото – голямата манипулация, външните режисьори, Първанов, окупирането на лявото пространство от БСП...

lasskarbg