Making Of Moon Child Part 2

Нито Хайдо, нито Гакто са безгрешни XD Физиономията тип "Пистолетите са виновни, не аз!" просто ме убива! XD

rangele