"София - Европейска столица на спорта" - разнообразява своята дейност

Гост: Анатоли Илиев - зам. - председател на Фондация "София - Европейска столица на спорта"

tvevropa_publicistika