На това през 90-те години мутрите му викаха: Да ти изпратят две коли!

starone