Добрите отношения създават само добри отношения!

Трябва да сме хора да си помагаме.

trapkata