Племенният огън - на Карлуково

Правим се на ненормални на лагера по спелеология в Карлуково!
www.nupv.net

quasimodo