Малчуганите в сервиза!

http://www.facebook.com/StudioRedTeam --> Никога не е рано да започнеш със спорта, какъвто и де е той. Важното е да развиваш уменията си! --> Моля, пишете на КИРИЛИЦА!

redteam