Песен "Малките звезди" от епизода "Нека да е рок" - БЛАГУНИТЕ

СКРЪЦ:
Елша, от къде получи вдъхновение за този текст?
ЕЛША:
Спомних си за онази топла лятна вечер, когато седяхме до късно през ноща на верандата с чичо Боб и гледахме звездите. Тогава имаше звездопад. Спомняте ли си? (двамата замечтано кимват с глави) Аз си представих, че всяка звездичка бърза да кацне тук долу, за да се превърне в малко детенце. И това е така, защото Земята е най-хубавото място за живеене.
БУМ:
Значи вдъхновението и талантът идват някъде от горе.

theatre_vilekula