Опасните газове

МЕТАНЪТ затопля атмосферата 72 пъти повече от СО2. ДИАЗОТНИЯТ ОКСИД е 310 пъти по-мощен от СО2.АМОНЯКЪТ е главната причина за киселинните дъждове и окисляването на атмосферата. Главният източник на метан, диазотен оксид и амоняк е животновъдна индустрия.

ecovege