Game Over | Niki_boksa

Ето това сме ния GaMe OvEr klana наи добрите...! В този мап cs_deathmatch-final Ники_БоКсА е един от наи добрите в клана, НЙЯ ЦЕЛИЯ КЛАН се Гордеем със Niki_BoKsA !!!

mladen_boks