Неше Карабьожек-дъждът плаче!1991

Heше Карабьожек-дъждът плаче! Когато чуя тази песен, винаги се разплаквам, много е силна и тъжна!!!

krasimir_22